• Debrecen köszönti Önt!

Üdvözöljük a Caring City – a Gondoskodó Város debreceni oldalán!

Az alábbiakban tájékozódhat szolgáltatásainkról, valamint a helyi támogató csoport tevékenységéről és elérhetőségeiről.

Caring City főoldal
Caring City Újbuda logo
Caring City Debrecen logo
Caring City Hódmezővásárhely logo

Szolgáltatásaink

A projekt célcsoportjába azok a 60 év feletti, otthonukban élő, önellátásra képes, aktív „időskorúak” tartoznak, akik nyitottak a tevékeny, egészséges életvitel feltételeinek javítására, az önkéntes segítők fogadására, az önkéntes segítség nyújtására. Önkormányzatunk vállalta, hogy szükségletelemzésen alapuló helyzetértékelő tanulmányt készít az időskorúak otthonukban – önkéntesek bevonásával – történő ellátásának lehetőségeiről. A kiegészítő szolgáltatásokat az egészségügyi és a szociális ellátórendszer által nyújtott szolgáltatásokkal együttműködve végzik az önkéntes segítők. Az önkéntes tevékenység formájában biztosított szolgáltatásokkal Önkormányzatunk az időskorúak részére kiegészítő, hiánypótló szolgáltatásokat kíván nyújtani, amelyek szélesítik és színesítik a jelenleg is igénybe vehető ellátások palettáját. Az igényfelmérésre alapozó helyzetértékelő tanulmánynak megfelelően modell-programot dolgozunk ki annak érdekében, hogy minél szélesebb körű kiegészítő szolgáltatást tudjunk nyújtani az igénylők számára.

Caring City Debrecen

A szükségletelemzéshez közel 400 fő, 60 év feletti időskorút kérdeztek meg a kérdezőbiztosok, akik kérdőíves lekérdezéses módszert alkalmaztak. A felmért leggyakoribb igények, tevékenységek ellátására a kiválasztott és felkészített önkéntesek a szolgáltatást igénylő időskorúak részére az otthonukban nyújtanak hiánypótló, kiegészítő szolgáltatásokat (pl.: felolvasás, beszélgetés, segítségnyújtás a ház körüli munkák végzésében, informatikai eszközök, gyógyászati segédeszközök használatának segítése, közösségi programokon való részvételhez kíséret biztosítása, stb.), amelyek hozzájárulnak az egészséges, tevékeny, önálló otthoni életvitel fenntartásához. A szolgáltatások biztosítása az Önkormányzat, valamint a programban résztvevő szakmai intézmények és szervezetek koordinálásával és felügyeletével valósul meg.

Helyi támogató csoport

A szakmai tevékenységek összehangolását segíti a helyi támogató csoport.

=

A csoport tagjai az Önkormányzatunk szakmai munkatársai mellett az egészségügyi és szociális ellátást nyújtó intézmények Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet, DMJV Városi Szociális Szolgálat szakemberei; az önkéntes tevékenység szervezésében és végzésében nagy tapasztalattal rendelkező szervezet a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány; valamint az időskorúak érdekképviseletét biztosító civil szerveződés a Debreceni Nyugdíjas Egyesület.

=

A helyi támogató csoport véleményezi a szakmai ajánlásokat, dokumentumokat, javaslatokat fogalmaz meg az önkéntesek toborzásához, kiválasztásához, felkészítéséhez, az önkéntesek szakmai felkészítéséhez, felügyeletéhez, illetve az időskorúak részére nyújtott, az önkéntesek által biztosított szolgáltatások összehangolását, felügyeletét végzi, kapcsolatot tart a program szakmai megvalósítóival.

=

Tevékenysége szükség esetén operatív jellegű – figyelemmel kíséri a projekt megvalósítását, indokolt esetben a módosításokra javaslatot tesz -, részben szakmai konzultációs jellegű, a program aktív támogatója, mozgatója, felügyelője, a szakmaiság biztosítéka.

• Koordinációs központok

Debrecenben a szakmai munka koordinációját és felügyeletét biztosító Helyi Koordinációs Központnak a projekt megvalósításának időszakában Önkormányzatunk biztosít helyet. Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Főosztálya nagy tapasztalatokkal, felkészült szakemberekkel rendelkezik, tevékenységi köréhez tartozik a szociális-egészségügyi- karitatív feladatok koordinációja, szervezése, ezért a projekt keretében megvalósuló programok összehangolását a Humán Főosztály végzi, amely az Új Városháza 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. sz. alatti épületben található.

Caring City Debrecen

A projekt lezárását követően a Helyi Koordinációs Központ helyszíne változik, a fenntartási időszakban a projekt szakmai megvalósításában is részt vállaló DMJV Városi Szociális Szolgálat (4029 Debrecen, Víztorony u. 11.) lesz. A szociális intézmény a szakmai munkája mellett ingyenes szolgáltatásként fogja biztosítani azokat a tevékenységeket, amelyekre a projekt megvalósítása során igény jelentkezett, és jó gyakorlatként továbbvihető, továbbfejleszthető. A Központ a továbbiakban – a fenntartási időszak alatt – is koordinálja a szolgáltatások iránti igényeket és az önkéntesek által biztosított tevékenységeket, felügyeli az önkéntesek által végzett tevékenységeket, folyamatosan figyelemmel kíséri és felkészíti az önkénteseket, szakmai kérdésekben egyeztet, koordinál.

• Önkéntesség

Az időskorúak számára segítséget nyújtó önkénteseknek két nagyobb csoportja van a kortárs segítők és a felsőoktatásban tanulók. Az önkéntesek kiválasztása elsősorban az önkéntest fogadó időskorú személyek szolgáltatásra vonatkozó igényei alapján zajlik. A kortárs csoportból kikerülő önkéntesek a 60 év feletti korosztály képviselői, azok az aktív életmódot folytató, nyugdíjas vagy dolgozó személyek, akik egészségi állapotuk, rendelkezésre álló szabadidejük és motivációjuk alapján kívánnak bekapcsolódni az idősek segítésébe.

Életkor, iskolai végzettség, szakképzettség tekintetében változatos feladatok jelentkeznek az idősek ellátásában, így a szolgáltatásnyújtásban számos különböző sajátosságokkal, érdeklődéssel jellemezhető önkéntes vehet részt, akik szakmai felkészítésen vesznek részt, ill. a koordinátor szervezettel keretszerződést – önkéntes szerződést kötnek. Az önkéntes és az önkéntest fogadó idős személy „illesztése” (igényelt és nyújtani kívánt szolgáltatások és egyéb szempontok alapján) után kialakul az ún. Kiegészítő Önkéntes Szerződés tartalma, amely a konkrét személyek együttműködésének részleteire vonatkozik.

A kiválasztást és a felkészítést végző szakemberek nagy figyelmet fordítanak az önkéntesek személyiségére, kommunikációs készségére, szakértelmére, kompetenciáira, hogy a szolgáltatásokat igénylő időskorúak a számukra legmegfelelőbb formában juthassanak hozzá a szükséges kiegészítő szolgáltatáshoz. Az önkéntesek folyamatos keresése és bevonása állandó tevékenység a programban.

Kapcsolat

Dr. Bene Edit
DMJV Polgármesteri Hivatal Humán Főosztály vezetője, a projekt szakmai vezetője

E-mail cím:human.fo@ph.debrecen.hu

Dr. Marosi-Rácz Julianna
DMJV Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti Osztály vezetője, A Helyi Támogató Csoport helyi koordinátora

E-mail cím: intezmenyfelugyeleti@ph.debrecen.hu

Mustosné Matula Györgyi
DMJV Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti Osztály népjóléti referense, kapcsolattartó

E-mail cím: mustosne.gyorgyi@ph.debrecen.hu
Telefon: 06 52 517 695

Vad Lilla
A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány munkatársa, önkéntes tevékenységgel kapcsolatos információk

E-mail cím: vad.lilla@jobbadni.hu

Újbuda veled épül
Debrecen
Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ
Øvre-Eiker Önkormányzata
Önkéntes Központ Alapítvány logo

A projekt a Norvég Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Norway Grants logo
Miniszterelnökség logo