2016. november 14. napon megrendezésre került Újbuda részéről az önkéntesek felkészítése a Kérő utca 3. szám alatt található Koordinációs Központban. A felkészítés során a kiválasztott önkéntesek betekintést nyerhettek a projektben bevezetni tervezett szervezeti modell keretében az időskorúak (60 év felettiek) részére nyújtandó önkéntes tevékenységekről, a feladatok végrehajtásához szükséges kompetenciákról és készségekről.

A program első felében az Önkéntes Központ Alapítvány (ÖKA) projekt partner képviselője általános tájékoztatást adott az önkéntességgel kapcsolatban. Ennek során az Önkéntes Központ Alapítványnál felhalmozott tudást és jó gyakorlatokat felhasználva ismertette az önkéntesség rövid történetét, az önkéntes tevékenységhez kapcsolódó attitűdöket, az etikai és mentálhigiénés aspektusokat, valamint a kapcsolódó adatvédelmi és titoktartási kövezettségekről is beszámolt.

A képzés során az oktatók igyekeztek nagy hangsúlyt helyezni a gyakorlat orientált megközelítésre, interaktív (pl.: szituációs játékokon keresztül történő) feldolgozásra, ismeretátadásra.

Az előzetes felmérések alapján fontos témakörként merült fel az önkéntesekkel szembeni bizalom, és ehhez kapcsolódóan az empatikus kommunikáció kérdése, így a felkészítésen a bizalom és bizalmatlanság témakörét, valamint az idős, illetve beteg emberekkel kapcsolatos kommunikáció témakörét is alaposan körbejárták a felkészítésen.

Önkéntesek felkészítése az újbudai koordinációs központban

A bevezetést követően bemutatásra került a norvég példákra alapozott, de helyi sajátosságoknak megfelelő, frissen kifejlesztett szervezeti modell koncepcionális kerete, illetve a modellen belül az önkéntesek elfoglalt helyének meghatározása.

A képzés során az önkéntesek ismereteket szerezhettek arról, hogy saját munkájuk során hová fordulhatnak különböző nehézségek, kihívások esetén. Ezt a projekt megvalósításban résztvevő HTCS (Helyi Támogató Csoport) tagok közül az egészségügyi és szociális területen tevékenykedő tanácsadók biztosították. Saját tapasztalataikra alapozva elmondták, hogy a szociális és egészségügy területeken mely tevékenységekben számítanának az önkéntesek segítéségére, milyen szakmai támogatást tudnak nyújtani az önkéntesek számára, és melyek azok a kompetenciák, melyekkel az önkénteseknek eredendően rendelkezniük kellene. Az előadás célja az volt, hogy konkrét példákon keresztül bemutassa, hogy az önkéntesek felelősségi köre meddig terjed, a segítségnyújtás mely területei nem tartoznak már az önkéntesek kompetencia körébe, és azokban az esetekben, ha valamilyen feladat meghaladja a hatáskörüket, akkor a jelzőrendszer részeként hová tudnak fordulni a problémával.

Kapcsolódó dokumentumok: Önkéntes felkészítés tematikája