2017. április 30-án hivatalosan is befejeződik az „Egészséges és aktív időskor” projekt. A rendelkezésre álló 1 év alatt a projekt partnerek az alábbi tevékenységeket valósították meg:

  1. Nemzeti és helyi szintű helyzetértékelések lefolytatása közös módszertan alapján, melyek célja a projekt célcsoportját képező idős korosztály igényeinek, valamint az önkéntesek bevonásával nyújtható egészségügyi és szociális ellátások lehetséges körének feltérképezése volt.
  2. A szervezeti modell koncepcionális keretének kidolgozása, figyelembe véve a helyzetértékelések következtetéseit, valamint az otthoni önkéntes-segítő szolgáltatások kapcsán feltárt norvég jó gyakorlatokat.
  3. Helyi koordinációs központok kialakítása figyelemmel a kidolgozott szervezeti modellre, melyek az önkéntesek bevonását, valamint az önkéntesek segítő szolgáltatásainak az idős célcsoporthoz való, igényeknek megfelelő eljuttatását koordinálni tudják.
  4. A helyi koordinációs központok megfelelő működtetését biztosító Helyi Támogató Csoportok (HTCS) felállítása az egészségügyi és szociális ellátásban érintett helyi intézmények bevonásával, a HTCS tagok képzése.
  5. Önkéntesek toborzása, önkéntes adatbázis kialakítása, önkéntesek képzése.
  6. Aktív kommunikáció az idősek felé, elősegítve, hogy az új, önkéntesek által nyújtott segítő szolgáltatásokat megismerjék, és igénybe vegyék.
  7. A modell tesztelése a helyi központok koordinálásával, a programba bevont önkéntesek szolgáltatásainak és az idősek igényeinek „illesztése”, vagyis a segítségnyújtás gyakorlati megvalósítása.
  8. A szervezeti modell véglegesítése, figyelembe véve a tesztidőszak tapasztalatait.
  9. A modell hosszú távú fenntarthatóságát biztosító helyi együttműködési megállapodások aláírása, illetve helyi stratégiák, szakpolitikai dokumentumok felülvizsgálata.
  10. A projekt tapasztalatainak, eredményeinek terjesztése, disszeminációja rendezvények, workshopok, hírlevelek és egyéb kommunikációs eszközök segítségével.

A projekt keretében kidolgozott, önkéntességen alapuló időseket segítő program mindhárom „Gondoskodó Városban” folytatódik, és bízunk benne, hogy az eredmények más települések számára is vonzóak lesznek. A felhalmozott tudás és tapasztalatok széles körű elterjesztése érdekében az elkészült szakmai dokumentumok a Letöltések oldalon minden érdeklődő számára hozzáférhetők.