• Hódmezővásárhely köszönti Önt!

Üdvözöljük a Caring City – a Gondoskodó Város hódmezővásárhelyi oldalán!

Az alábbiakban tájékozódhat szolgáltatásainkról, valamint a helyi támogató csoport tevékenységéről és elérhetőségeiről.

Caring City főoldal
Caring City Újbuda logo
Caring City Debrecen logo
Caring City Hódmezővásárhely logo

Szolgáltatásaink

A projektben egy olyan szolgáltatást dolgozunk ki és vezetünk be, amelynek keretében gondosan kiválasztott és felkészített önkéntesek fognak a kerületben élő szépkorú lakosok számára otthonaikban és otthonuk közelében igények szerinti segítő tevékenységeket nyújtani. A szolgáltatás nyújtásával az Önkormányzatunknak célja, hogy hozzájáruljunk az igénybevevő időskorú lakos aktív, egészséges és független otthoni életvitelének megőrzéséhez.Az Egészséges Vásárhely Program (EVP) Hódmezővásárhely tízéves népegészségügyi programja, melyet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008-ban hozott létre. Az EVP a CSMEK Hódmezővásárhely-Makó (kórház) intézményének szervezeti keretei között működik, a kórház célja a programban, hogy a gyógyító munka mellett nagyobb hangsúlyt kapjon a lakosság egészségmegőrzése, illetve a betegségek megelőzése, valamint az egészséges életmódra való ösztönzés, így javítva hosszú távon az ellátási területén élők általános egészségi állapotát.

Az EVP- Egészségfejlesztési Iroda számos lehetőséget és szolgáltatást biztosít a Hódmezővásárhelyi Kistérségben élők számára az egészségtudatos életformák megvalósítására. A legfontosabb tevékenység a Prevenciós rendelőben zajló állapotfelméréssel egybekötött egyéni életmódtanácsadás.

Caring City Hódmezővásárhely

Állapotfelméréssel egybekötött életmódtanácsadás

Az állapotfelmérést követően a szűrővizsgálatok eredményeinek megfelelően személyre szabott adekvát tanácsadás veszi kezdetét, mely során feltérképezik az egyén testmozgási, táplálkozási, dohányzási és alkoholfogyasztási szokásait. A kérdések kitérnek az egyén és a családjában előforduló diagnosztizált betegségekre, valamint arra, hogy milyen gyakorisággal látogatnak el a szükséges szűrővizsgálatokra. A tanácsadás alatt a mért értékek és a tanácsadás fő vonalai dokumentálásra kerülnek a kliens részére Egészségterv formájában, melyben meghatározásra kerülnek a következő évre tervezett, javasolt tevékenységek az egyén egészségi állapotának megtartása vagy javítása érdekében.

Caring City Hódmezővásárhely ikon

Testsúlykontroll Program

Azok, akik részt vettek az állapotfelméréssel egybekötött életmód-tanácsadáson és 25-35 kg/m2 BMI értékkel rendelkeznek, lehetőségük van részt venni az iroda által nyújtott testsúlykontroll programban, melynek fő célja, hogy egy olyan módszertant sajátítson el a résztvevő, amelyet minden életkörülményben alkalmazni tud testsúlyának kontrollálásához és tudását át tudja adni saját környezetében élőknek is.

Caring City Hódmezővásárhely ikon

Mozgásformák

Az EVP-EFI többféle heti rendszerességgel végezhető mozgásformát biztosít a Hódmezővásárhelyi Kistérségi lakosok számára. A mozgásprogramokon való részvétel alapfeltétele az állapotfelméréssel egybekötött életmód tanácsadáson történő részvétel.

Caring City Hódmezővásárhely ikon

Szűrővizsgálatok

Különféle települési szűrőnapok és egészségnapok kapcsán is igyekeznek felmérni a lakosok egészségi állapotát, majd tanácsot adni az egyén egészségének megtartása és fejlesztése érdekében az Egészségfejlesztési Iroda dolgozói.

Caring City Hódmezővásárhely ikon

Egészségtudatos magatartás formálása a lakosság körében

A kommunikáció adta lehetőségekkel élve közvetítik az iroda munkatársai az egészség megtartásával, védelmével és fejlesztésével kapcsolatos ismeretket, igénybe véve az írott és az elektronikus médiát, illtetve a verbális tudás átadás lehetőségeit.

Helyi támogató csoport

A projektben külső szakemberek foglalkoztatása valósul meg, a sok szempontú megközelítés érdekében, ezért több szakterület delegált képviselőket a saját szakmájuk álláspontja képviseletére.

A Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatát Dr. Ujházi-Pál Margit képviseli

Részletek »

A Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas Szövetség részéről az Idősügyet Dr. Nagyné Bánfi Judit képviseli

Részletek »

Szikáncs Jövőjéért Egyesület képviseletében a civil mozgalmat Asztalos Erika képviseli

Részletek »

A Batidai Olvasókor vezetőjeként a cilvil szervezeteket, és a Hódmezővásárhelyi Önkéntes Pont vezetőjeként az önkéntességet Soós Csilla képviseli

Részletek »

A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérség Társulat Kapcsolat Központ képviseletében a szociális szférát Lénárt Miklós képviseli

Részletek »

A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ – Hódmezővásárhely-Makó részéről helyi koordinátori szerepet tölt be Szántai Zsanett

Részletek »

A női esélyegyenlőség megvalósulását a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ – Hódmezővásárhely- Makó részéről Dr. Gazdik Nóra jogász támogatja

Részletek »

Civil szervezetek:

Batidai Olvasókör • Belvárosi Olvasókör • Csúcsi Olvasókör • Hódtói Olvasókör és Rokkantnyugdíjas Klub Egyesülete • Kertvárosi Olvasókör • Kútvölgyi Olvasókör • Mátyás utcai Olvasókör • Sóshalmi Olvasókör • Szabadság Olvasókör • Tabáni Olvasókör • Tarjáni Olvasókör • Visszhang utcai Olvasókör • Lakópark Olvasókör Egyesület • Új-Kishomoki Olvasókör Egyesület • Csúcsi Kertbarátok Egyesülete • Dél-Alföldi Hagyományörző Kossuth Társaság

Támogatóink és egyben partnereink:

  • A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ – Hódmezővásárhely-Makó
  • Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ
  • Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat
  • Kapcsolat Központ
  • Talentum Alapítvány
Caring City Hódmezővásárhely
Caring City Hódmezővásárhely

• Koordinációs központok

A koordinációs központ az 50+ Önkéntes Központ az aktív idősekért nevet kapta, amely utalást tartalmaz a célcsoportra, a központ célkitűzésére és hosszú távú céljára is. A központ működtetője a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó EVP-Egészségfejlesztési Iroda.

Az önkéntes központ szolgáltatásainak biztosítása érdekében önkénteseket von be, készít fel és koordinál, mentorál azzal a céllal, hogy az 50 év feletti hódmezővásárhelyiek életminőségét javítsa különféle programokkal, személyes támogatással, tanácsadással és ügyfélszolgálattal.

Az önkéntes központ legfontosabb feladata a kapcsolat teremtés a segítség kérő és a segítség nyújtó között, ezen túl aktivizálja a partnerszervezeteket és az önkénteseket, felkutatja az idősek igényeit, ügyfélszolgálatot működtet munkatársai és az önkéntesek segítségével, adatbázist készít a bevont önkéntesekről, az idősek igényeiről, és kérdéseikről ezen túl az idősöket mobilizálja, aktivizálja a bevont önkéntesek segítségével.

A központ feladatai között szerepel a kulturális, közösségi, sportolási lehetőségekről valamint a szűrővizsgálatokról, egészségmegőrzési lehetőségekről szóló információ átadás.

• Önkéntesség

Az önkéntes tevékenység közvetlen anyagi haszonnal nem jár annak végzője számára, továbbá az önkéntes nem helyettesíti a fizetett munkaerőt. Az önkéntes nem elsősorban saját családjának segít, munkálkodása hozzáadott értékként jelenik meg a fogadó szervezet életében. Előnye, hogy elősegíti a társadalmi beilleszkedést, hozzájárul a szegénység, a kirekesztődés csökkentéséhez és a teljes foglalkoztatottsághoz. Az önkéntesség segít környezetünk és közösségünk jobbá tételében.

Az önkéntes kortól, nemtől, iskolai végzettségtől, társadalmi státusztól függetlenül az a magánszemély, aki önkéntes tevékenységet végez.

Kapcsolat

Gyurisné Pethő Zsuzsanna
programigazgató

E-mail cím: petho.zsuzsa@evp.hu
Telefon: +36 30 442 2406

EVP-Egészségfejlesztési Iroda

E-mail cím: efi-hodmezovasarhely@evp.hu
Telefon: +36 62 532 368

Önkéntes központ ingyenes telefonszáma: 06 80 820 085

Újbuda veled épül
Debrecen
Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ
Øvre-Eiker Önkormányzata
Önkéntes Központ Alapítvány logo

A projekt a Norvég Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Norway Grants logo
Miniszterelnökség logo