• Újbuda köszönti Önt!

Üdvözöljük a Caring City – a Gondoskodó Város újbudai oldalán!

Az alábbiakban tájékozódhat szolgáltatásainkról, valamint a helyi támogató csoport tevékenységéről és elérhetőségeiről.

Caring City főoldal
Caring City Újbuda logo
Caring City Debrecen logo
Caring City Hódmezővásárhely logo

Szolgáltatásaink

A projektben egy olyan szolgáltatást dolgozunk ki és vezetünk be, amelynek keretében gondosan kiválasztott és felkészített önkéntesek fognak a kerületben élő szépkorú lakosok számára otthonaikban és otthonuk közelében igények szerinti segítő tevékenységeket nyújtani. A szolgáltatás nyújtásával az Önkormányzatunknak célja, hogy hozzájáruljunk az igénybevevő időskorú lakos aktív, egészséges és független otthoni életvitelének megőrzéséhez.

A szolgáltatás kidolgozását egy alapos igényfelmérés előzte meg, amelyben beazonosítottuk az időskorúak várhatóan leggyakrabban előforduló igényeit. Így például az önkénteseink segítenek a kisebb házimunkák elvégzésében, bevásárlások lebonyolításában – akár a házhoz szállító cégeknél történő rendelésben -, a szakemberek által javasoltak szerint a hely- és helyzetváltoztatás segítésében, előírt gyógytorna gyakorlatok elvégzésében az Önkormányzat koordinálása mellett és támogatásával.

A szolgáltatás nyújtását Újbuda Önkormányzata koordinálja és támogatja további jól ismert helyi intézményekkel együttműködésben (részletek a Helyi Támogató Csoport rész alatt).

Helyi támogató csoport

A projekt keretében az időskorú lakosok részére az említett igények szerinti segítő tevékenységek szervezésére, koordinálására, felügyeletére és további fejlesztésére egy úgynevezett Helyi Támogató Csoport alakult meg 5 fő szakember részvételével. A Helyi Támogató Csoportba maga az Önkormányzat, a kerületben működő állami és helyi önkormányzati egészségügyi és szociális intézmények, valamint a helyi időskorúak közössége delegált egy-egy a szükséges szakmai és élettapasztalattal rendelkező, proaktív gondolkodású munkatársat.

Az Újbudai Helyi Támogató Csoport tagjai és funkciói (zárójelben a delegáló szervezet) az alábbiak:

Helyi koordinátor:

Győrffyné Molnár Ilona
(Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata)

E-mail cím: molnar.ilona@ujbuda.hu

Caring City Újbuda támogató csoport

Egészségügyi intézményi koordinátor:

Preszuly Ildikó
(Szent Kristóf Újbudai Szakrendelő és Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.)

E-mail cím: preszuly.ildiko@szentkristofrendelo.hu

Szociális intézményi koordinátor:

Mátics Katalin
(Újbudai Szociális Szolgálat)

E-mail cím: matics.katalin@uszosz.ujbuda.hu

Egészségügyi intézményi koordinátor:

Árvahegyi Anikó
(Szent Imre Egyetemi Oktatókórház)

E-mail cím: arvahegyia@szentimrekorhaz.hu

Időskorú polgárok képviselője:

Suszterné Pető Judit Erzsébet
(60 + Őrmezei Szomszédsági Közösség)

E-mail cím: pjudit42@gmail.com

A Helyi Támogató Csoport és tagjainak szervező, koordináló – nem kizárólagos – feladatai:

=

A szolgáltatás bevezetését megalapozó igényfelmérés (vagyis az időskorú lakos mihez is venné igénybe az önkéntes segítségnyújtását) elkészítésének koordinálása, önkéntesek felkészítéséhez tananyag véleményezése és észrevételezése.

=

Önkéntesek toborzásának, kiválasztásának és felkészítésének koordinálása, szükség esetén beavatkozás

=

Önkéntesek feladatvégzésének folyamatos felügyelete, önkéntesek számára tanácsadás, esetmegbeszélés lehetőségének biztosítása, „Önkéntes-klubestek” szervezése.

=

Kerületi időskorú lakosaink részére folyamatos tájékoztatás a szolgáltatásról.

A Helyi Támogató Csoport heti rendszerességgel ülésezik, az ülést a Helyi Koordinátor (Győrffyné Molnár Ilona) hívja össze és vezeti. Az ülések tanácskozó jellegűek, azonban döntések hozatalára sor kerül.

Caring City Újbuda koordinációs központok

• Koordinációs központok

A szolgáltatások nyújtására a Norvég Alap támogatásával az Önkormányzat kialakította az Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központot a Budapest XI. kerület, Kérő utca 03. szám alatti épületében. A Központ ad otthont a szolgáltatás szervezésének, így itt történik a kiválasztott önkéntesek felkészítése és az időskorú igényfelvétele, a felkészített önkéntes kiközvetítése, az önkéntesek beszámolói az elvégzett segítő tevékenységről, esetmegbeszélések, az önkéntesek továbbképzései. A Központban fogja tartani megbeszéléseit a Helyi Támogató Csoport is.

Újbuda Önkormányzata országos úttörője a helyi idősügyi kezdeményezéseknek. Például Újbuda Önkormányzata az elsők között fogadott el helyi idősügyi stratégiát az Újbuda „60+” Program megalkotásával, valamint számos, a helyi időskorú lakosság életminőségét javító programot is megvalósított már a kortárs-közösségek bevonásával. Az Egészséges és Aktív Időskor projektben a Központnak nemcsak helyi, hanem országos jelentősége is lesz. Itt tervezünk ugyanis szakmai napokat tartani olyan más hazai helyi önkormányzatok, egészségügyi és szociális intézmények, valamint civil szervezetek munkatársai részére, akik érdeklődést mutatnak a pályázat keretében kidolgozott önkéntesség alapú szolgáltatás és szervezeti modell átvételére.

• Önkéntesség

A szolgáltatás nyújtásába bevont önkénteseket Önkormányzatunk gondos körültekintéssel választja ki. A kiválasztás során különös figyelemmel leszünk az önkéntesek megbízhatóságára, nyitottságára, kommunikációs készségeire és elérhetőségére annak érdekében, hogy a kiválasztott és felkészített önkénteseink a kompetenciáiknak és a szolgáltatást igénybevevő időskorú igényeinek megfelelő segítséget nyújtsanak az idősek otthonaikban és lakókörnyezetükben. (Például: bevásárlás segítése, segítségnyújtás a ház körüli munkák elvégzésében, segítségnyújtás szakemberek – vízvezeték szerelő, villanyszerelő – keresésében, segítségnyújtás mozgásukban korlátozott idősek hely- és helyzetváltoztatásában, segítségnyújtás hivatali ügyintézésben, beszélgetés, szabadidős tevékenységek közös eltöltése, közösségi programokra kísérés, elektromos eszközök – telefon, televízió, számítógép – használatára képessé tétel, stb.).

Kapcsolat

Győrffyné Molnár Ilona
Helyi Koordinátor, Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

E-mail cím: molnar.ilona@ujbuda.hu
Telefon: 06 1 3723470
Cím: Újbuda Önkormányzata, Zsombolyai utca 4. IV. em. 407. számú iroda

A Koordinációs Központunk elérhetősége:
1112 Budapest, Kérő utca 03.

Újbuda veled épül
Debrecen
Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ
Øvre-Eiker Önkormányzata
Önkéntes Központ Alapítvány logo

A projekt a Norvég Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Norway Grants logo
Miniszterelnökség logo